مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» کلیدهای کاربردی در Word

1.:Ctrl+N   ایجاد سند جدید

2. :Ctrl+W   بستن سند

3. :Ctrl+B   بولد کردن متن

4. :Ctrl+E   وسط چین کردن

5. :Ctrl+I   ایتالیک کردن متن

6. :Ctrl+U   زیر خط دار کردن متن

7. :Ctrl+F1   یک خطی کردن فاصله بین خطوط

8. :Ctrl+F2  مشاهده پیش نمایش چاپ

9. :Ctrl+O  باز کردن سند

10. :Ctrl+F  جستجو در سند


فرم ارسال نظر  روانشناس ایرانی در لندن   |   ساخت وبلاگ   |   دستگاه آب قلیایی دکتر مومنی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


 در 60 ثانیه وبلاگ خودتو بساز !! در 60 ثانیه وبلاگ خودتو بساز !! مشاهده